All rights reserved © VALØR and Christine Hope 2018

Jan og Aud fortel om egga sine

Jan og Aud fortel om egga sine. Christine Hope og Øyvind Angeltveit. DNS, Lille Scene. Regi: Thomas Giertsen. Grafisk Design: Geir Goosen